Individuel terapi

 

Har du brug for én at følges med for en tid? Måske én uden for den nære kreds? Jeg møder dig med et åbent hjerte og opmærksomhed på at forstå, hvem netop du er.

Afhængigt af den problematik du ønsker at arbejde med, vil vi gennem samtale, kropssansninger og øvelser genskabe kontakten til din egen kerne, din egen visdom og dermed dit medfødte potentiale.

Samtalen

Vil ofte tage afsæt i psykodynamiske og eksistentielle spørgsmål, omkring den måde du ser verden på og hvordan du ønsker at leve. Hvad er vigtigt for dig og hvad tror du på.

Kropssansninger

Kontakten til dit indre system. Hvad mærker du, når du lytter indad, hvilke kropslige erindringsspor kommer til udtryk, hvad ligger gemt i bindevævet?

Gennem kontakten til dig, din krop samt kontakten mellem dit og mit nervesystem, vil vi gå ind i kroppens sprog. I kroppen ligger den følte fornemmelse af egne ressourcer, ved at være til stede i din krop har du derfor langt større adgang til aktivt at handle for dig selv.

Øvelser

Tegning, energi og krop.

Årsager til terapi kan være mange

Jeg har ofte klienter med følgende behov eller udfordringer:

  • Forøge livskvalitet
  • Pludselig udefrakommende traume/uventede livsbegivenheder
  • Bearbejdning af tidligt traume, depression og angst
  • Optimering af livskvalitet, f.eks.selvværd, reaktive mønstre, grænsesætning, parforhold
  • Stress. Stress er et udtryk for og af, at du alt for længe har båret mere, end du egentlig har haft mulighed for at bearbejde. Du har ikke haft mulighed for at finde balance mellem handling og ro. Læs mere under Stress

Terapien afsluttes med evaluering af forløbet.