Om ID-terapi

”Betegnelsen ID refererer både til,
at vi har fokus på menneskers
selvfølelse og personlige potentiale,
og samtidigt er det en forkortelse
for “Integrativ Dynamisk”.

af Ole Vadum Dahl

Forøget livskvalitet

Ole Vadum Dahl skriver:

 ”For at kunne lyse for andre, må vi tænde lyset i os selv”

Vi tror på, at vi kan lære mennesker at folde deres potentiale ud til fordel for fællesskabet. Og den rejse starter altid i os selv. Det er en personlig udvikling gennem 3 niveauer: Krop, sind & sjæl – og gennem 3 perspektiver: Personligt, socialt og fagligt.

Hvor den første betydning af ID psykoterapi er “Identitets-orienteret psykoterapi”, er den anden betydning “integral” og “dynamisk” psykoterapi.

Integral

Krop, sind, sjæl og ånd

Integral betyder inklusiv eller komplet og er på den måde et andet ord for holistisk.
Så ID Academy’s uddannelser er med andre ord baseret på en helhedsorienteret vinkel på psykologi, psykoterapi, coaching, mentoring, meditation og mindfulness.

For at hjælpe mennesker med at finde varrige og helhedsorienterede løsninger tilstræber den integrale vinkel at se klienten og hans eller hendes liv og udvikling i et større og mere helt perspektiv. Det indebærer bl.a., at vi både inkluderer: Krop, sind, sjæl og ånd.

Integral psykologi

Integral psykologi forsøger at hjælpe os med at gennemgå en sund udvikling, hvor vi trin for trin transcenderer, dvs. bryder identifikationen med vores aktuelle udviklingsniveau inden for et givet udviklingsområde og efterfølgende rummer og integrerer det fra et nyt og højere niveau. Dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten.

Vi kender alle til forskellige bevidsthedstilstande fra vores daglige liv. I løbet af et døgn bevæger vi os eksempelvis gennem tilstande af vågenhed, drøm og drømmeløs søvn. Og de fleste af os når at opleve et stort antal skiftende stemninger, følelser og andre sindstilstande i løbet af en dag.
Nogle tilstande er behagelige og afstedkommer positive handlinger, mens andre er mere negative og får os til at reagere uhensigtsmæssigt eller decideret destruktivt. Problemet er ikke de skiftende sindstilstande i sig selv men snarere vores tilbøjelighed til at blive identificerede med dem. I stedet for eksempelvis at rumme vores følelser og dermed være i stand til at forholde os konstruktivt til dem, bliver vi så identificerede med diverse følelsestilstande, at vi så at sige bliver taget af dem og kørt rundt i manegen af vores egne reaktioner.

Integral psykologi og psykoterapi forsøger at hjælpe os med at bryde identifikationen med vores emotionelle tilstande, så vi kan blive større end følelserne og “have” følelser i stedet for at “være” dem.

Læs mere på www.idacademy.dk